Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de website van Studio Habib (www.studiohabib.nl)

 

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2023

 

Welkom op de website van Studio Habib. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

 

Intellectuele eigendomsrechten

1.1 Alle inhoud op onze website, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, illustraties en software, is eigendom van Studio Habib of wordt gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaren. Deze inhoud is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten.

1.2 U mag de inhoud van onze website niet kopiëren, wijzigen, reproduceren, verspreiden, verzenden, verkopen of anderszins gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Habib of de respectievelijke eigenaren.

 

Gebruik van de website

2.1 U stemt ermee in om onze website uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

2.2 U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan Studio Habib, andere gebruikers van de website of derden. Dit omvat het verspreiden van schadelijke software, het uitvoeren van hackingactiviteiten of het verzamelen van persoonlijke gegevens van andere gebruikers.

2.3 U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid en volledigheid van de informatie die u verstrekt bij het gebruik van onze website. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig en up-to-date is.

 

Externe links

3.1 Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder de controle vallen van Studio Habib. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of enige andere aspecten van deze externe websites. Het volgen van dergelijke links is op eigen risico.

3.2 Het opnemen van een link naar een externe website impliceert niet dat Studio Habib de inhoud van die website onderschrijft of ermee instemt. We bieden deze links uitsluitend voor het gemak en de informatie van onze gebruikers.

 

Aansprakelijkheid

4.1 Studio Habib streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website accuraat en up-to-date is. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos, volledig of actueel is. We wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of omissies op onze website.

4.2 Studio Habib is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van onze website, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winstderving of bedrijfsonderbrekingen.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Studio Habib behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op updates. Uw voortgezet gebruik van onze website na eventuele wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [land]. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [plaats].

 

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Naam bedrijf: Studio Habib 

Adres: Rotterdamseweg 404 2629 HH Delft

E-mailadres: info@studiohabib.nl

Telefoonnummer: +31 6 24287805

 

Bedankt voor het lezen van onze algemene voorwaarden.

 

Team Studio Habib

Scroll naar boven